Beleid

De doelstelling van Mantelproducties is opgenomen in artikel 1 van de akte van oprichting van de stichting en luidt:

“De stichting heeft ten doel: het stimuleren, bevorderen en mogelijk maken van muziek en muziektheaterproducties voor en door mensen met en zonder beperking, waaronder het begeleiden en ondersteunen van beoefenaren daarvan, zowel nationaal als internationaal, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door muziek en
muziektheaterproducties en uitvoerenden te ondersteunen.
Stichting Mantelproducties gaat zich de komende jaren ontwikkelen tot een productiehuis dat initiatieven van talenten met en zonder een beperking ondersteunt. Hierbij staat inclusiviteit en samenwerking centraal. In de praktijk betekent dit dat we de kennis en ervaring in huis hebben om talenten met en zonder een beperking volledig te begeleiden.

Kruisbestuiving tussen jongeren met een beperking en beginnende theatermakers raakt, inspireert en zorgt voor interessant werk. Uit ervaring weten we dat het mes wat dat betreft aan twee kanten snijdt.
De stichting wil jong muziek- en theatertalent een kans bieden zich te ontwikkelen en een publiek te vinden. Naast vrije voorstellingen richten we ons nadrukkelijk op het voortgezet onderwijs. Door middel van onze producties tonen wij aan dat talent los staat van een beperking.”

De stichting heeft een culturele ANBI status

Geef een reactie