Financieel

  • KvK-nummer 68725353
  • bankrekening: NL47TRIO0338650733
  • RSIN: 857564626
  • Activiteiten (SBI) : 94993 – Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg)
  • ANBI en culturele ANBI status
  • Doneer voor ons nieuwe project Made in Heaven

 

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 6 van de akte van oprichting voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-overmatig vacatiegeld.

Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden (met name uitvoerende werkzaamheden) kan aan hen in voorkomend geval een marktconforme vergoeding worden toegekend. Het beloningsbeleid is er op gericht medewerkers te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling.

Zie beleidsplan

Uittreksel Kamer van Koophandel

Projectplan